-Sida10 -Årsmöte 2021 hölls på grund av corona utomhus på lördagen den 15 maj klockan 13:00.
Medlemmar hälsades hjärtligt välkomna. Dagordning delades ut vid mötet. Ordförande omvaldes Lilian Ljungmark och kassör omvaldes Björn Ljungström.
Ett konstituerande möte inom styrelsen hålls 7 juni


Tillbaka

Vädret Hindås