-Sida6 -


Loppmarknader 2021
Datum för årets loppmarknader: 20 november
Tiden är 10:00 - 14:00
För att hyra bord, kontakta Gun på tel 0301-216 10
Bordshyra: 120 kronor/st.
OBS! OM AVBOKNING SKER SENARE ÄN ONSDAGEN FÖRE LOPPMARKNADEN, MÅSTE BORDSHYRAN BETALAS.Nedan fler aktiviteter
Gammaldanskurs
Välkomna till gammaldans med inslag av foxtrot/bugg.
Repetition och fortsättningskurs.
Hindås Rotunda med start måndag 27 september klockan 19:00 - 21:30
Coronavaccination erfodras.
Anmälan till Kerstin 0738-367333 eller
Björn 0730-633528

Vädret Hindås